Ali İhsan Varol ile Kelime Bulmaca

Alışverişini Cevahir’de yapanlar Kelime Bulmaca'da yarışıyor, iPhone X kazanıyor!

Etkinlik günü yaptığın 500 TL ve üzeri alışverişlerini standımıza kaydettir, Kelime Bulmaca'da yarış, iPhone X kazanma şansını yakala. Ali İhsan Varol ile Kelime Bulmaca; 27-28 Ocak, 3-4 Şubat, 24-25 Şubat, 2-3-4 Mart tarihlerinde 15:00 - 19:00 saatleri arasında #benimcevahirim'de.


27.01.2018-28.01.2018, 03.02.2018-04.02.2018, 24.02.2018-25.02.2018, 02.03.2018-03.03.2018-04.03.2018 tarihlerinde, 15:00 -19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Ali İhsan Varol ile Kelime Bulmaca etkinliği ("Etkinlik”), 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi 22/A Şişli/İstanbul adresinde bulunan St Martins Şişli Gayrimenkul Yatırımcılığı Ticaret A.Ş.’ye ait İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
Etkinlik kapsamında, 27.01.2018-28.01.2018, 03.02.2018-04.02.2018, 24.02.2018-25.02.2018, 02.03.2018-03.03.2018-04.03.2018 tarihlerinde İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan Etkinlik’in düzenlendiği günlerde, aynı gün içerisinde minimum 500 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde Etkinlik’e katılmaya hak kazanacaktır.
Etkinlik’e dâhil olabilmek için, Etkinlik’in düzenlendiği ve yukarıda belirtilen günlerde, aynı gün içinde İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde yer alan mağazalardan (Cevahir Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, Tütün ve Tütün mamülleri ile Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları kampanyaya dâhil değildir) 500 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
Katılımcı sadece Etkinlik’in düzenlendiği ve yukarıda belirtilen günlerde aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile yine alışverişin yapıldığı gün kayıt başvurusu yapabilir.
Katılımcı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
Kayıt sırasında güvenlik nedeniyle TC Kimlik Numarası yazan bir kimliğin ibrazı zorunludur. Kayıt sırasında TC Kimlik No, geçerli ve kayıt olan kişiye ait cep telefonu numarası, ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ali İhsan Varol ile etkinlik süresince bir kez yarışan ziyaretçiler her ne şartla olursa olsun bir kez daha yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışmanın başladığı saatten bitiş saatine kadar yukarıda belirtilen saat aralığında Etkinlik alanında bulunmak durumundadır. Sırası gelen ve Etkinlik alanında bulunmayan ve Etkinlik’e katılmayan yarışmacı katılım hakkını kaybeder.
Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
Katılımcının, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda Katılımcı Etkinlik’e katılamaz ve ödül kazanamaz. Katılımcı Etkinlik’e katıldıktan ve kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de Katılımcı ödüle hak kazanamaz ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Katılımcı, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda Etkinlik’e katılamaz ve ödül kazanamaz. Katılımcı Etkinlik’e katıldıktan ve kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de, Katılımcı ödüle hak kazanamaz ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri Etkinlik’e katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi Etkinlik’e katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödüle hak kazanamaz ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Etkinlik’e dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini 1.Kat orta alanda bulunan kayıt masasına ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak üzere yetkili kişiye iletmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.
Etkinlik günü kayıtlar saat 11.00’den itibaren alınacak olup saat 15.00’de kayıt alımı sonlanacaktır.
Etkinlik için yeterli kayıt sağlanamadığı durumda saat 15.00’den sonra da İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi kayıt alma hakkını saklı tutar.
Kayıtlar kontenjanlar ile sınırlıdır.
Etkinlik kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, yukarıdaki koşulları sağlayan ve Ali İhsan Varol tarafından rastlantısal olarak sorulan soruları en kısa sürede doğru cevaplayıp en fazla puan kazanan ilk iki (2) yarışmacıya her gün bir adet iPhone X 64GB hediye edilecektir. Yarışma kuralları ve puan kazanma sistemi aşağıda yer almaktadır;
Her yarışma günü için elli (50) kişi asil ve on (10) kişi yedek olacak şekilde katılımcı kaydı alınacaktır.
Kayıtlar bilgisayarda hazırlanacak bir tabloda tutulacak ve katılımcılara yarışma katılım şartlarının yazılı olduğu kabul formu imzalatılacaktır.
Yarışmanın başlaması ile kayıt alımı bitecek ve hostesler yarışmacıları numaralara göre sıralayarak, yarışma alanına girişlerinin koordinasyonunu sağlayacaklardır.
Katılımcılar ikişer kişi olarak yarışacaklardır.
Yarışmada sorulacak sorular rastlantısal çıkacağı için herhangi bir zorluk kolaylık uzun veya kısa cevap ayrımı olmayacak ve bu katılımcıya kayıt esnasında belirtilecektir.
Yarışma yazılımına, her soru ile birlikte başlayan ve zile basıldığında duran 1 dakika süreli kronometre eklenecek, yarışmacıların verdiği cevaplar doğru olduğunda cevap verilen süre kayıt edilecek ve tüm soruların cevaplanma süreleri toplanarak yarışmacının anlık sıralamadaki durumu görülebilecektir.
Etkinlik süresi içerisinde katılım koşullarına aykırı davranan katılımcılar diskalifiye edilebilecektir. Konu ile ilgili karar mercii İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Yönetim Ofisi ve Ali İhsan Varol’dur.
Katılımcı yarışmacıların isimleri skorboard'a yazılarak yarışma başlayacaktır. Yarışma süresinde 2 yarışmacı için toplam 5 soru sorulacak, 5 soruda en çok üstünlük sağlayan karşısındakini elemiş olacak ve tüm doğru cevaplama süreleri toplanarak yarışmacının hanesine yazılacaktır. Örnek: Yarışmacı diğer yarışmacıyı 3-2 , 4-1, veya 5-0 gibi skorlarla yenebilecek ve doğru sorulara verdiği süreler toplanacak , skorboard sıralamasında bir yarışmacı 5 doğru bilip 52 saniyede tüm soruları cevaplamışsa 5 soru bilip toplamda 58 saniyede tüm soruları bilen yarışmacıdan üstün olacak ve sıralamada üstte yer alacaktır.
Etkinlik devam ettiği süre içinde, Etkinlik’in düzenlendiği her gün en kısa sürede sorulan soruları doğru cevaplayan ilk iki (2) kişiye birer adet iPhone X 64 GB (birim değeri: 6.099 TL) ödül olarak verilecektir. Etkinlik kapsamında ödül olarak verilen iPhone X 64 GB ile birlikte herhangi bir telefon hattı veya kartı verilmeyecektir.
Hediye kazanmaya hak kazanan Etkinlik katılımcıları, Etkinlik’e katılınan günün sonunda (Saat 19:00) açıklanacak ve ödülü teslim edilecektir. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili Etkinlik katılımcısına ulaşılamaması durumundan İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi sorumlu değildir. Bu halde, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi kazanılan hediyelerin sıralamada bir sonraki sırada yer alan katılımcıya verebilecektir.
Bir kişi birden fazla kez Etkinlik’e katılamaz ve hediyeye hak kazanamaz.
Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, katılım sağlanan gün etkinlik sonunda (Saat 19:00) İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi 6. Kat Yönetim Ofisi’nden teslim alabilirler.
18 yaşından küçükler Etkinlik’e katılamaz.
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Etkinlik süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Etkinlik Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Etkinlik Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Etkinlik Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Etkinlik’e katılmamış sayılacak ve ödüle hak kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün kazananlara verilemeyecek duruma gelmesi durumunda İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.
İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Etkinlik katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Etkinlik ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Etkinlik’e katılımından veya ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Takdir yetkisi tek taraflı olarak İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ne ait olmak üzere, Etkinlik’in bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi Etkinlik’i iptal etme, askıya alma ve/veya Etkinlik’i veya Etkinlik’in herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
Katılımcılar Etkinlik’e katılmakla, İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Etkinlik ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Etkinlik’e katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Etkinlik’i düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Etkinlik sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Etkinlik kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. İstanbul Cevahir Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Etkinlik’in düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.